top of page

Art direction en webdesign

Een art director werkt samen met een copywriter, als creatief team. Samen bedenken zij een totaal-concept, het creatieve idee. Een paraplu waar alles onder valt zodat alle communicatie-uitingen één gezicht vormen en elkaar versterken: 1 + 1 = 3. De copywriter is verantwoordelijk voor de tekstuele inhoud  en de art director voor het visuele gedeelte. Als het goed is zorgt deze samenwerking ervoor dat de communicatie-uiting origineel en opvallend is en aanzet tot actie. Een webdesigner is geen art director, alleen een vormgever. Dat is dan ook de reden waarom de meeste websites alleen maar  en vorm zijn zonder een creatief idee.

bottom of page